70Cm PA COMPACT 9000

70Cm PA COMPACT 9000

14 oktober, 2015 Off By peter

Modifikation utav ett gammalt kommersiellt uhf steg.

20150929_170849

Det udda med detta projekt är att anvinsingarna finns för att modifiera stegen, men med tidenstand så har bilder och sidor laggt ner på internet Men tackvare arcive.org så kunde jag får reda på en hel del info samt från denna sida.
Steget som ska modifieras är ett Ericsson Compact 9000 det är ursprungligen ett FM steg men kan både linjeseras för SSB ,AM då trissorna är utav class AB.

20150929_173753

Första modifikationen som gjordes var att montera vridkondensatorer på ingångs Blanasbanorna för transistorerna detta föra att kunna anpassa steget från 460 mhz till 433 mhz. dessa ska vara mellan 1.3 pF till ca 33 pF,  (detta var den enkla delen)

För att kunna svepa steget med en tracing generator / Spec så måste Steget gå linjärt då Klass C inte är linjära men är bra för FM och CW. Detta steg var enkelt att linjesera det man måste göra är att Höja Bias strömmen till transistorerna så att dessa är öppna när signalen kommer.

20150929_171558

Det finns två delar utav slutstegskretsen som ser ut så här dessa är till för bias strömmen . transistorn dar in strömmen i HF trissorna för eftersom att steget är begränsat så sätter man en resistor på 2.2Kohm över den blå ytmonterade resistorn vilket ger en lägre resistans över potentiometer på  ca 600 ohm.
20151008_203121

El schema för kretsen finnes här