Motorola repeater ersätter det gamla Comviksystemet

Motorola repeater ersätter det gamla Comviksystemet

8 november, 2019 Off By peter

En ”ny” Motorola repeater ersätter det gamla Comviksystemet på SK2RIU

Den nya repeatern använder aktivering med subton enligt SSA rekommendation från 2014. En subton på 107.2 Hz behövs för att öppna repeatern. Det fungerar även med DTMF genom att sända DTMF ton 2. För närvarande går det INTE att öppna med 1750 Hz men funktionen aktiveras nog framöver.

Repeatersändaren sänder även en subton på 107.2 Hz. Har man subtonsquelchen aktiverad så slipper man lyssna på störningar som är vanliga i urban miljö. Mottagaren öppnar då endast när repeatersändaren är igång.

Repeaterns logik SVXlink

Repeatern är nu i drift för utvärdering på sin ordinarie plats i Vännäs. Det återstår bl.a. finjustering av duplexfilter samt justering av vissa parametrar och nivåer.

Repeaterstationen är en Motorola 9662 skänkt av Olle/SM2DCU. Interface till logiken och trimning är utförd genom Tom/SM2DJK försorg. Peter/SM2BLV har ordnat med logikens hårdvaruinterface som sitter på en Raspberry Pi.

Så fram med med manualen till din TRX och leta upp hur du aktiverar subton med 107.2 HZ vid sändning eller tonburst!

för mer information se https://www.fura.se/index.php/om-fura/repeatrar-mainmenu-112/sk2riu-ru5-ru378-vaennaes