Konstruktion AV Ett Solid State Slutsteg

Konstruktion AV Ett Solid State Slutsteg

9 november, 2019 Off By peter

Under ett tag  har har underteknad konstrerat ett LDMOS slutsteg baserat på en BLF188XRS Transistor

Under tiden som jag konstruerat detta slutsteg har det även utkommit mer komersiella steg basserat på samma transistor.mer kända av dessa är ACOM A1200S. Transistorn BLF188XRS är en 1200W transistor med en effetikitet på ca 75 prossent samt en förstäkning på 29 Decibell vid frekenserna 1.8 – 30 Mhz