Relästation R3

8 april, 2015 Off By peter

Repartitionen utav repeatern SK2RWJ.

Repeatern med dess strulinga logik krasade när vår kära vän oskar slogg ner i berget vilket sabbade all detekterings logik för ljudsignaler efter lite hjälp utav SA2CHA och jag  kunde repeaternprovisorisktfungera med låg modulation som följd

Powe combiner

Powe combiner

Det första som ska byggs är en power combiner för att kunna använda både,primär samt sekundär strömmatning samtidigt.

Logiken som ska använda är en Raspberry pi  med SVX link installerad. detta ger repeatern bra funktioner för VOIP länkning