Kategori: SVXLOGIK

17 februari, 2015 Off

MTR2000 konfiguration

By peter

För att logik kortet ska fungera så ska det installeras i den mittersta kortplatsen i fronten på mtr200 repeatern, efter…