MTR2000 konfiguration

MTR2000 konfiguration

17 februari, 2015 Off By peter

För att logik kortet ska fungera så ska det installeras i den mittersta kortplatsen i fronten på mtr200 repeatern,

efter detta så måste man ställa om Repeatern i bastation läge så att SvxLink kan ta kontroll över stationen istället för den inbyggda logiken som Motorola använder.

Station konfiguration


Kalibrerings meny

För att aktivera Ljudsignalen från logikkortet klicka på följande och dra upp slidern till ungefär 50%