SvxLogic 3.0 / 3.1

SvxLogic 3.0 / 3.1

Logic card

Funktioner

  • Yellow 16 port GPIO expander
  • White remote reset relay
  • Orange 4 X ADC
  • Green I2c , frontpanen , onwire ports
  • Purple Radio ports
  • Light blue 12- 24 volt in

RJ45 Radio port


RJ45 type B
1PTT ”Active low”
2COR in max 15v
35v
4 COR DIFF –
5 COR DIFF + jumper P7to pull high
6Audio IN
7Audio OUT
8GND

5v GPIO


GPIO 1 – 3 är delad med mtr2000 larm pinnar. I fall du inte använder en mtr 2000 kan alla gpio pinnar användas genom ett python scitp alternativt ett tcl från svxlink för att styra olika externa signaler.

ADC 16 bit


ADC Pinout 1-4 kanal 1 används för RSSI på mtr 2000 stationer samt stationer som använder bakkontakten.

Externa anslutningar


Uart / I2C
Anslutning för externa leds i frontpanel Mac 100 mA

One Wire


Anslutning för 5v onewire sensorer , kretsren är säkrad med 200 mA pollyfuse

Extern Reset


12 V relä för extern brytning av ström till Raspbery PI och alla kretsar på kortet. resten är aktiv hög


Anslutning bild Mtr2000

mtr200 med logikort monterat

Anslutning bild Eriksson F800

Anslutnings bild Eriksson f800

Pi config

För att aktivera kernel-drivrutinen för kortets inbyggda enheter
genom att editera/lägga till

följande rader i /boot/config.txt .

dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
dtoverlay=audioinjector-wm8731-audio
dtoverlay=w1-gpio

gpio.conf

GPIO_IN_HIGH=”gpio17 gpio27 gpio22″
GPIO_OUT_HIGH=”gpio24 gpio23 gpio16″


Övrigt